వందేహం గణనాయకమ్!


Sat,August 31, 2019 11:18 PM

Gananadhudu
ఏకదంతం మహాకాయం, తప్తకాంచన సన్నిభమ్,
లంబోదరం విశాలాక్షం, వందేహం గణనాయకమ్.
మౌంజీ కృష్ణాజినధరం, నాగయజ్ఞోప వీతినమ్,
బాలేందు శకలం మౌళౌ, వందేహం గణనాయకమ్.
చిత్రరత్న విచిత్రాంగం, చిత్రమాలా విభూషితమ్,
కామరూపధరం దేవం, వందేహం గణనాయకమ్.
గణవక్త్రం సురశ్రేష్ఠం, కర్ణచామర భూషితమ్,
పాశాంకుశధరం దేవం, వందేహం గణనాయకమ్.
మూషికోత్తమమారుహ్య దేవాసుర మహాహవే,
యోద్ధుకామం మహావీరం వందేహం గణనాయకమ్.
యక్షకిన్నెర గంధర్వ, సిద్ధ విద్యాధరైస్సదా,
స్తూయమానం మహాబాహుం వందేహం గణనాయకమ్.
అంబికా హృదయానందం, మాతృభిః పరివేష్ఠితమ్,
భక్తి ప్రియం మదోన్మత్తం, వందేహం గణనాయకమ్.
సర్వవిఘ్నహరం, సర్వవిఘ్న వివర్జితమ్,
సర్వసిద్ధి ప్రదాతారం, వందేహం గణనాయకమ్.
గణాష్టకమిదం పుణ్యం, యఃపఠేత్ సతతం నరః,
సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్.

119
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles