స్టార్టప్‌లకు పన్ను ఊరట

స్టార్టప్‌లకు పన్ను ఊరట

-ఏంజిల్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు పరిమితి పెంపు -రూ.25 కోట్లదాకా పెట్టుబడులపై వర్తింపు -పెరిగిన స్టార్టప్ హోదా కాలం -రూ.100 కోట్ల అమ్మకాలున్నా పన్ను రాయితీలు న్యూఢిల్లీ, ఫిబ్రవర

More News

Featured Articles