పాలీహౌజ్ సాగులో నులిపురుగుల నివారణ

పౌలీహౌజ్‌లలో ఏడాది పొడవునా సాగు చేసుకోవచ్చు. పాలీహౌజ్‌లలో పూలమొక్కలు, కార్నేషన్, జెర్బరా, గులాబీ, గ్లాడియోలస్‌లతో పాటు కాయగూరలైన టమాటా, వంకాయ, బెంగళూరు మిర్చి, కీరదోసలను సాగు

More News

Featured Articles