పల్లెపల్లెనా.. పండుగొచ్చెనా..

పల్లెపల్లెనా.. పండుగొచ్చెనా..

పల్లెలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అన్న మహాత్ముని మాటలను నిజం చేస్తూ తెలంగాణ పల్లెలు అభివృద్ధిలో పోటీ పడుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ గ్రామస్తులంతా ఒక్క తాటిపై

More News        


country oven

Featured Articles