నవంబర్‌ 08 శుక్రవారం 2019..మీ రాశిఫలాలు

నవంబర్‌ 08 శుక్రవారం 2019..మీ రాశిఫలాలు

మేషం ఈ రోజు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. మంచి ఆహారం, మిత్రులతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అయితే గర్వానికి, అహంకారానిక