400 ఏళ్ల కిందటి చెట్టును దొంగిలించారు.. ఓనర్ ఏమన్నదో తెలుసా?

400 ఏళ్ల కిందటి చెట్టును దొంగిలించారు.. ఓనర్ ఏమన్నదో తెలుసా?

టోక్యో: బోన్సాయ్ చెట్టు తెలుసు కదా. ఇదో మరుగుజ్జు చెట్టు. వందల ఏళ్ల కిందటి చెట్టు కూడా రెండు నుంచి ఆరు అంగుళాల కంటే ఎక్కువ పెరగదు.

తక్కువ స్థలంలో మినియేచర్ హోం గార్డెన్‌..

తక్కువ స్థలంలో మినియేచర్ హోం గార్డెన్‌..

మారేడ్‌పల్లి : తక్కువ స్థలంలో పెరిగే బోన్సాయి మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు సికింద్రాబాద్ ఏఓసి సెంటర్ జ్యోతి కాలనీలో నివ