రూ.2.25 కోట్ల విలువైన అగర్ వుడ్ సీజ్

రూ.2.25 కోట్ల విలువైన అగర్ వుడ్ సీజ్

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద అగర్ వుడ్ ను సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓ ప్రయాణి