ముంబైలో మన 'ఫీడ్ ద నీడ్' ఫ్రిజ్

ముంబైలో మన 'ఫీడ్ ద నీడ్' ఫ్రిజ్

హైదర్‌నగర్: అన్నార్థుల ఆకలి తీర్చేందుకు బల్దియాలోనే తొలి సారిగా వెస్ట్ జోన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన 'ఫీడ్ ద నీడ్ ఫ్రిజ్' ఇతర రాష్ర్టాలకు