గాయపడ్డ పులిని ఫొటో తీయబోయాడు..ఏమైందో చూడండి..వీడియో

గాయపడ్డ పులిని ఫొటో తీయబోయాడు..ఏమైందో చూడండి..వీడియో

పశ్చిమబెంగాల్ : రోడ్డు పక్కన ఉన్న గుంతలో ఓ పులి పడిపోయి ఉంది. స్థానికులు ఆ పులిని చూసి చనిపోయిందేమో అనుకున్నారు. అందరూ రోడ్డు పక్క