జపాన్‌ జూలో డజన్ల కొద్ది తాబేళ్లు మాయం

జపాన్‌ జూలో డజన్ల కొద్ది తాబేళ్లు మాయం

టోక్యో: జపాన్‌ జూలో తాబేళ్లు కనిపించకుండా పోయాయి. అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న సుమారు 60 తాబేళ్లు కనిపించడం లేదని ఒకినావా జూ, మ్యూజియం

కరెంటు తీగలపై చింపాంజీ హై డ్రామా

కరెంటు తీగలపై చింపాంజీ హై డ్రామా

జపాన్ : జూ నుంచి తప్పించుకున్న ఓ చింపాంజీ జపాన్‌లో హల్‌చల్ చేసింది. దీని పేరు చాచా. ఇది మగ చింపాంజీ. సెండాయ్‌లోని జూ నుంచి తప్పిం