‘జిమ్నాస్టిక్స్’ విద్యార్థులపై ఒలంపిక్ విజేత ప్రశంసలు

‘జిమ్నాస్టిక్స్’ విద్యార్థులపై ఒలంపిక్ విజేత ప్రశంసలు

కోల్ కతా: కోల్ కతా విద్యార్థులు జశికా ఖాన్ (11), మహ్మద్ అజారుద్దీన్ (12) జిమ్నాస్టిక్స్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం తెలిసిం