డ్యాంలో మత్స్యకారులు..కాపాడిన రెస్య్కూ టీం..వీడియో

డ్యాంలో మత్స్యకారులు..కాపాడిన రెస్య్కూ టీం..వీడియో

భోపాల్ : మధ్యప్రదేశ్ లోని కేర్వా డ్యాంలో ఇద్దరు మత్స్యకారులు చిక్కుకున్నారు. భోపాల్ లో ఉన్న కేర్వా డ్యాం నీటిమట్టం పెరగడంతో అధిక