సరస్సులో శవమై తేలిన సినీ నిర్మాత..

సరస్సులో శవమై తేలిన సినీ నిర్మాత..

వార్సా: పోలండ్‌లో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, సినీ నిర్మాత పియోటిర్‌ వొజ్నియాక్‌-స్టారక్‌ (39) సరస్సులో శవమై తేలాడు. శనివారం పియోటిర్‌