క్రికెట్ చరిత్రలో తొలి కాంకషన్‌ సబ్‌స్టిట్యూట్‌

క్రికెట్ చరిత్రలో తొలి కాంకషన్‌ సబ్‌స్టిట్యూట్‌

క్రికెట్ చరిత్రలో తొలి కాంకషన్ సబ్‌స్టిట్యూట్‌గా ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండర్‌ మార్నస్ లబ్‌షేన్ రికార్డులకెక్కాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్ బ్యాట