ఎమ్మెల్యే, అధికారికి మధ్య వాగ్వాదం..వీడియో

ఎమ్మెల్యే, అధికారికి మధ్య వాగ్వాదం..వీడియో

పంజాబ్: ప్రభుత్వ అధికారి పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించిన ఘటనలో లోక్ ఇన్సాఫ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సిమ్రన్ జీత్ సింగ్ పై కేసు నమోదైంది. గురుద