ఈ చార్జర్‌తో అరగంటలోనే 58 శాతం ఫోన్ చార్జ్ అవుతుంది..!

ఈ చార్జర్‌తో అరగంటలోనే 58 శాతం ఫోన్ చార్జ్ అవుతుంది..!

మొబైల్స్ తయారీదారు షియోమీ.. ఎంఐ సోనిక్‌చార్జ్ పేరిట 27వాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఓ నూతన సూపర్‌ఫాస్ట్ చార్జర్‌ను భారత మార్కెట్‌లో ఇవాళ