పూర్తిగా చైనా చేతుల్లోకి మాల్దీవ్స్.. ఇండియా వినతికి నో!

పూర్తిగా చైనా చేతుల్లోకి మాల్దీవ్స్.. ఇండియా వినతికి నో!

న్యూఢిల్లీః ఇండియా చుట్టుపక్కన ఉన్న దేశాలను మచ్చిక చేసుకుంటున్న చైనా.. ఇప్పుడు మరో దేశాన్ని తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నట్లే కనిపిస్త