జపాన్‌ జూలో డజన్ల కొద్ది తాబేళ్లు మాయం

జపాన్‌ జూలో డజన్ల కొద్ది తాబేళ్లు మాయం

టోక్యో: జపాన్‌ జూలో తాబేళ్లు కనిపించకుండా పోయాయి. అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న సుమారు 60 తాబేళ్లు కనిపించడం లేదని ఒకినావా జూ, మ్యూజియం