లైవ్ ఛానల్‌ డిబేట్ లో కిందపడ్డాడు..వీడియో

లైవ్ ఛానల్‌ డిబేట్ లో కిందపడ్డాడు..వీడియో

పాకిస్థాన్ జీటీవీ న్యూస్ ఛానల్‌లో కశ్మీర్ అంశంపై ప్రత్యక్షప్రసారంలో చర్చా కార్యక్రమం నడుస్తోంది. లైవ్‌లో చర్చ కొనసాగుతుండగా డిబేట్