మతిమరుపుతో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నారు..

మతిమరుపుతో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నారు..

అతని పేరు బిల్..ఆయన భార్య పేరు అన్నే డంకన్ (స్కాట్లాండ్ ). బిల్ కు డిమెన్షియా (మతిమరపు వ్యాధి). మతిమరపు వ్యాధి వీళ్లిద్దరూ మళ్లీ

7న ఐవీఎఫ్‌ పునర్వివాహ పరిచయ వేదిక

7న ఐవీఎఫ్‌ పునర్వివాహ పరిచయ వేదిక

ఖైరతాబాద్‌ : ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వయస్సు పైబడి వివాహం కాని వారు, పెండ్లి జరిగిన కొద్ది రోజులకే భర్త లేదా భార్య చనిపోయిన వారు,