చెన్నై బీచ్ లో అరుదైన నీలి రంగు అలలు..వీడియో

చెన్నై బీచ్ లో అరుదైన నీలి రంగు అలలు..వీడియో

చెన్నై: బీచ్ తీరమంటే సాధారణంగా అలలు వస్తుంటాయి..పోతుంటాయి. చెన్నైలోని ఈస్ట్ కోస్ట్ రోడ్డు వెంబడి బీచ్ లో కూడా ఆదివారం రాత్రి అలల