తీవ్ర జ్వరంతో ‘ఇందిర’ మృతి...

తీవ్ర జ్వరంతో ‘ఇందిర’ మృతి...

కర్ణాటక: రాష్ట్రలోని ఉడిపి జిల్లా కొల్లూరు ముకాంబికా దేవాలయంలో ఇందిరా అనే ఏనుగు మృతి చెందింది. గత 20 రోజులుగా తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడు