కామన్‌వెల్త్ గేమ్స్‌లో ఉమెన్స్ టీ 20 క్రికెట్

కామన్‌వెల్త్ గేమ్స్‌లో ఉమెన్స్ టీ 20 క్రికెట్

దుబాయ్: 2022లో జరిగే కామన్‌వెల్త్ గేమ్స్‌లో ఉమెన్స్ టీ 20 క్రికెట్ ఉండనున్నట్లు ఇంటర్‌నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్, ఇంగ్లాండ్ వెల్స్ క