రైల్వే స్టేషన్‌లోకి యముడొచ్చాడు..

రైల్వే స్టేషన్‌లోకి యముడొచ్చాడు..

ముంబై: రైల్వే స్టేషన్‌లోకి యముడొచ్చాడు..పట్టాలపై ఉన్న ఓ వ్యక్తిని భుజానికెత్తుకొని వెళ్తున్నాడు. రైల్వే స్టేషన్‌లోకి యముడు రావడమ