కోర్ హీట్ వేవ్ జోన్‌లో తెలంగాణ.. మరో రెండు రోజులు పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు

కోర్ హీట్ వేవ్ జోన్‌లో తెలంగాణ.. మరో రెండు రోజులు పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎండలు విజృంభించాయి. ఒకటి రెండు రోజులు వర్షంతో భానుడు కాస్త చల్లబడినప్పటికీ.. మళ్లీ ఎండ దంచుతోంది. మరో