క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అరెస్ట్

క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అరెస్ట్

హైదరాబాద్ : క్రికెట్ బెట్టింగ్‌కు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను వెస్ట్‌జోన్ టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, వారి వద్ద నుంచి

క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న పది మంది అరెస్ట్

క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న పది మంది అరెస్ట్

కొత్తగూడెం : కొత్తగూడెం జిల్లా కేంద్రంలో క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న పదిమంది జూదరులను కొత్తగూడెం త్రీటౌన్ పోలీసులు అదుపులో

క్రికెట్ బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు అరెస్ట్

క్రికెట్ బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు అరెస్ట్

హైదరాబాద్ : నారాయణగూడలో క్రికెట్ బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరిని హైదరాబాద్ టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నారాయణగూడకు