నేడు మహిళలకు ప్రత్యేకంగా లైసెన్స్ మేళా

నేడు మహిళలకు ప్రత్యేకంగా లైసెన్స్ మేళా

హైదరాబాద్ : అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్‌టీవో కార్యాలయాల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మేళా