ప్రభుత్వ నిధులు కాజేసిన ముగ్గురు అరెస్టు

ప్రభుత్వ నిధులు కాజేసిన ముగ్గురు అరెస్టు

ఖమ్మం : ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేసి నిరుద్యోగులకు రుణాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు