వరంగల్‌లో జైలు రేడియో

వరంగల్‌లో జైలు రేడియో

వరంగల్: ఖైదీలు ఉల్లాసంగా గడిపేందుకు వరంగల్ సెంట్రల్ జైలులో జైలు రేడియో కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. డీజీ వినయ్‌కుమార్ సింగ్ ఆదేశాల