ఈ వీడియో చూస్తే తేనె ముట్టనంటారు..

ఈ వీడియో చూస్తే తేనె ముట్టనంటారు..

తేనె అంటే ఇష్టపడని వారెవరుంటారు చెప్పండి..కానీ ఈ వీడియో చూశాక తేనె అంటే అసహ్యించుకునే వారు కూడా ఉంటారనిపిస్తోంది. సాధారణంగా ఏ చెట్