రేపు ఏపీ ఎంసెట్ పరీక్ష

రేపు ఏపీ ఎంసెట్ పరీక్ష

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎంసెట్ పరీక్షలు రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఈ నెల 20, 21, 22 తేదీల