రెండు ఉడకబెట్టిన గుడ్లకు రూ.1700.. కస్టమర్‌ షాక్‌...

రెండు ఉడకబెట్టిన గుడ్లకు రూ.1700.. కస్టమర్‌ షాక్‌...

ముంబై: ఇటీవలి కాలంలో ఫైవ్‌స్టార్‌ హోటల్లలో సాధారణ ఆహార పదార్థాలకు కూడా అధిక బిల్‌ వేయడం సర్వ సాధారణమైపోయింది. ఇలాంటి సంఘటనను వెలుగ