మీ కళ్లను మీరే నమ్మలేరు.. ఆ సర్కిల్స్ ఏ కలర్స్‌లో ఉన్నాయో చెప్పండి..!

మీ కళ్లను మీరే నమ్మలేరు.. ఆ సర్కిల్స్ ఏ కలర్స్‌లో ఉన్నాయో చెప్పండి..!

ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్.. దాన్నే భ్రాంతి అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే ఉన్నది లేనట్టుగా.. లేనిది ఉన్నట్టుగా అన్నమాట. సోషల్ మీడియాలో చాలా ఆప్

ఇది నిజమా.. భ్రాంతా? డైమండ్‌ కదులుతోందా? మీ కళ్లను మీరే నమ్మలేరు..!

ఇది నిజమా.. భ్రాంతా? డైమండ్‌ కదులుతోందా? మీ కళ్లను మీరే నమ్మలేరు..!

ఆప్టికల్‌ ఇల్యూజన్‌ అంటే తెలుసు కదా. ఉన్నది లేనట్టుగా.. లేనిది ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోవడం. మన కంటికి కనబడేది నిజం కాదు. కానీ.. అదే నిజ

ఈ షూ మీకు ఏ కలర్‌లో కనిపిస్తోంది.. వైరల్ ఫోటో..!

ఈ షూ మీకు ఏ కలర్‌లో కనిపిస్తోంది.. వైరల్ ఫోటో..!

ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ అంటే తెలుసా మీకు? ఉన్నది లేనట్టుగా.. లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపించడమే ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ టెక్నిక్. దాన్నే మనం తెలుగులో

భ్రాంతా లేక నిజమా.. చేతులతో భలే మాయ చేసిందే.. వీడియో

భ్రాంతా లేక నిజమా.. చేతులతో భలే మాయ చేసిందే.. వీడియో

అంతా భ్రాంతి యేన జీవితానా బ్రతుకింతేనా.. అంటూ ఏదో సినిమాల పాడినట్టుగా ఇప్పుడు మనం చూసే ఈ వీడియో కూడా అట్లాగే ఉంటది. అది నిజమా.. లే

ఇది ఇంద్రజాల విద్యా లేక భ్రమా?.. వీడియో

ఇది ఇంద్రజాల విద్యా లేక భ్రమా?.. వీడియో

కొన్ని కొన్ని విషయాలు కళ్లారా చూసినా నమ్మలేకుండా ఉంటాయి. ఏది నమ్మాలో.. ఏది నమ్మకూడదో కూడా అర్థం కాదు. ఏదైనా మాయలు, మంత్రాలు, ఇంద్ర