అతిగా నిద్రిస్తే అనర్థమే..!

అతిగా నిద్రిస్తే అనర్థమే..!

నిత్యం ఎవరైనా సరే.. 6 నుంచి 8 గంటల పాటు అయినా నిద్రించాలని వైద్యులు చెబుతుంటారు. దాంతో మనం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. అయితే నిర్దేశించిన

'అతినిద్ర' ఆరోగ్యానికి చేటు..!

'అతినిద్ర' ఆరోగ్యానికి చేటు..!

సిడ్నీ: రోజూ పరిమితికి మించి అతిగా నిద్ర పోతున్నారా..? అయితే జాగ్రత్త..! ఎందుకంటే రోజుకు 9 గంటల కన్నా ఎక్కువగా నిద్రిస్తే మన ప్రాణ