‘ఉమ్మెత్తకాయ పొడి’తో ఇంటి పెద్దను చంపేశారు..

‘ఉమ్మెత్తకాయ పొడి’తో ఇంటి పెద్దను చంపేశారు..

మన్సూరాబాద్‌ : తండ్రిని చంపి అదృశ్యమయ్యాడని నమ్మిస్తే పూర్తి పింఛన్‌ తమకు దక్కుతుందని అత్యాశతో ‘ఉమ్మెత్తకాయ పొడి’తో ఇంటి పెద్దను