పాపం క్రిస్‌గేల్.. అనుకున్నదొకటి.. అయినదొక్కటి..!

పాపం క్రిస్‌గేల్.. అనుకున్నదొకటి.. అయినదొక్కటి..!

గయానా: తానొకటి తలిస్తే దైవమొకటి తలచినట్లు.. వెస్టిండీస్ స్టార్ క్రికెటర్ క్రిస్ గేల్ ఒకటి అనుకుంటే.. మరొకటి జరిగింది. భారత్‌తో జర