సాగు అభివృద్ధికి కీలకం బిగ్‌డాటా

సాగు అభివృద్ధికి కీలకం బిగ్‌డాటా

- విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయరంగాల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి అవకాశాలు - ఐటీశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేశ్‌రంజన్‌ - ఇక్రిశాట్‌లో బిగ్‌డాటా ఆధారిత వ్యవసాయ పరిశోధన, అభివృద్ధిపై సదస్సు

More News

Featured Articles