మంచిమాట


Fri,March 8, 2019 01:15 AM

Manchimaata
ఆత్మలకు మరణం లేదు. అందరి ఆత్మలూ శాశ్వతమే. కానీ, ప్రత్యేకించి ధర్మాత్ములైన వారి ఆత్మలు మాత్రం అంతకన్నా ఎక్కువ పవిత్రమైనవి, దైవ సంబంధమైనవి.
- సోక్రటీస్

377
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles