మంచిమాట


Fri,August 9, 2019 12:53 AM

Manchimaata
ఆకాశం చీలిపోయినప్పుడు, నక్షత్రాలు చెదిరిపోయినప్పుడు, సముద్రాలను చీల్చి వేసినపుడు, సమాధుల్ని తెరచి వేసినప్పుడు.. అప్పుడు ప్రతి వ్యక్తికీ తాను ముందూ, వెనుకా చేసిన నిర్వాకమేమిటో తెలిసిపోతుంది.
- అల్ ఇన్ ఫితార్
(ఖురాన్ అవగాహన నుంచి)

495
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles