మంచిమాట


Wed,August 21, 2019 12:49 AM

success
లక్ష్యం కోసం వెళ్లే దారిలో కొంతమంది అనామకులు పరిచయం అవుతుంటారు. ఉపయోగం లేకుండా వాళ్ల దగ్గరే ఆగిపోతే నువ్వూ అలాగే మిగిలిపోతావు. కాబట్టి గమ్యం చేరేవరకూ ఎక్కడ ఆగాలో, ఎక్కడ వేగం పెంచాలో
తెలుసుకోవాలి.
-విలియం గోడ్విన్

490
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles