నర్మదా పరిక్రమ

నర్మదా పరిక్రమ

Begining is easy. Continuing is hard. - Japanese proverb గంగా కనఖరే పుణ్య కురుక్షేత్ర సరస్వతీ గ్రామే వా యవి వారణ్యే పుణ్య: సర్వత్ర నర్మద: భావం: కంఖల్‌లో గంగాజలం, కురుక్షేత్రంలో సరస్వతీ జలం పవిత్రమైనవి. కానీ, నర్మదా నదీజలం గ్రామాల్లో, వనాల్లో సర్వత్రా పవిత్రమైంది. ముంబై..ఆ రోజు తెల్లవారు ఝామున నాలుగుకి, నా పక్కన పడుకొన్న శ్రీ వెంకటేశ్వరరావ..

నర్మదా పరిక్రమ

నర్మదా పరిక్రమ

Begining is easy. Continuing is hard. - Japanese proverb గంగా కనఖరే పుణ్య కురుక్షేత్ర సరస్వతీ గ్రామే వా యవి వారణ్యే పుణ్య: స

అద్భుత పరమాత్మ ప్రతిరూపం!

అద్భుత పరమాత్మ ప్రతిరూపం!

ఏదైతే ప్రజలకు అసంభవమో అది దేవుడికి సంభవమవుతుంది! - జీసస్ క్రీస్తు మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత మధుర హృదయుడు క్రీస్తు. తోటివారి పట్

రామబంటుకు బంటులమవుదాం!

రామబంటుకు బంటులమవుదాం!

హనుమంతుడు ప్రత్యేకించి యువతరానికైతే ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిప్రదాత. ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు సుందరాకాండ ఒక అద్భుత మార్గదర్శి. అపార శక్తి సామ

వరమొసగు రాజశ్యామల!

వరమొసగు రాజశ్యామల!

రాజమాతంగీ! రాజశ్యామలా! మంత్రిణీ జగద్ధాత్రీ జగన్మాతా! యజ్ఞయాగాలతో సంతృప్తవై తెలంగాణా ప్రజల ఆర్తి తీర్చు ఆద్యశక్తీ! పరాశక్తీ!

మేల్కొలుపు

మేల్కొలుపు

కందర్ప దర్ప హరసుందర దివ్యమూర్తే కాంతా కుచాంబరుహ కుట్మల లోలదృష్టే కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాత

శ్రీరామ ధర్మ రక్ష!

శ్రీరామ ధర్మ రక్ష!

-శ్రీరాముని పేరు తలచుకుంటే సకల సద్గుణాలూ గుర్తుకొస్తాయి. -మానవ సర్వోన్నత లక్షణాలన్నీ ఆ దివ్యమంగళ మూర్తికి -ఆభరణాలై మనకు దర్శనమ

వామనపూజకు వేళాయె!

వామనపూజకు వేళాయె!

శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలలో అయిదవది వామనావతారం. వామన ద్వాదశి వామనమూర్తికి ఎంతో ప్రియమైన రోజు. వామనస్వామిని పూజించే అరుదైన అవకాశ

సీతారాములను కలిపే పూజించాలి!

సీతారాములను కలిపే పూజించాలి!

శ్రీరాముణ్ణి ఒక్కణ్ణే పూజించకూడదు. శ్రీరామనవమి నిజానికి ఆయన పుట్టిన రోజు. కానీ, ఆ రోజు సీతాకళ్యాణం చేస్తారు. ఎందుకు? ఈ రెండు సంద

మేల్కొలుపు

మేల్కొలుపు

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణీ శ్రీ వత్సచిహ్న శరణాగత పారిజాత శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥ 22

అర్థం పరమార్థం

అర్థం పరమార్థం

యజ్ఞ దాన తప:కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్‌ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం॥ 18.5 ॥ - శ్రీమద్భగవద్గీత, 18వ అధ్యాయం, మోక్ష సన్య