వేదమంత్రాల శక్తికి మూలం?

వేదమంత్రాల శక్తికి మూలం?

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? అని ప్రశ్నించే వారు వేదమంత్రాల మహాబలానికి మూలం తెలుసుకోవాలి. వేదాల జ్ఞానసంపదనుబట్టే దాని గొప్పతనం అర్థమవుతుంది. సృష్టితోపాటు ఉద్భవించినట్టుగా భావిస్తున్న వేదవిజ్ఞాన సారాన్ని ఆనాటి మహర్షులే కనుక గ్రహించి మానవజాతికి అందించక పోయుంటే ఇవాళ భూమిపై ఈ కాస్తా ధర్మమైనా నిలిచేది కాదని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు అంటారు. అప్పుడు మానవుల జ..

వేదమంత్రాల శక్తికి మూలం?

వేదమంత్రాల శక్తికి మూలం?

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? అని ప్రశ్నించే వారు వేదమంత్రాల మహాబలానికి మూలం తెలుసుకోవాలి. వేదాల జ్ఞానసంపదనుబట్టే దాని గొప్పతనం

నర్మద పరిక్రమ

నర్మద పరిక్రమ

కర్మబంధంతోనే దైవానుగ్రహం!(గత సంచిక తరువాయి) తయంబకేశ్వర ఆలయం అక్కడి త్రయంబకేశ్వరుడికి, గోదావరి తల్లికి, ఆ ప్రాంతం గ్రామదేవతలకు

పరమానంద ప్రాప్తికి మార్గం

పరమానంద ప్రాప్తికి మార్గం

మనిషికి పరమానందం ఎప్పుడు సంప్రాప్తిస్తుంది? జన్మరాహిత్యమైన మోక్షం లభించినప్పుడా? ఆత్మ ఎప్పటికైనా పరమాత్మలో లీనమైనప్పుడా? నిజానిక

త్రిశక్తియుత సౌవర్ణ తెలంగాణ!

త్రిశక్తియుత సౌవర్ణ తెలంగాణ!

కోటి రతనాల వీణ నాడు నేడది మాణిక్య వీణ మాగాణుల ధాన్యవీణ సుక్షేత్ర సునాద సువర్ణ వీణ రాజశ్యామల వరద వీణ ఆనంద పారవశ్యంతో పంటప

సూర్యోదయ వేళ శోభాయమానం

సూర్యోదయ వేళ శోభాయమానం

ఎవరైనా సరే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేవాలి. సూర్యోదయ వేళలో ఎవరైతే భగవత్ ప్రార్థనలు చేస్తారో వారు భాగ్యవంతులవుతారు. స్త్రీలలో ఎవ

మంచిమాట

మంచిమాట

మానవ శరీరం ఒక విస్తరి వంటిది. భోజనం చేసిన తర్వాత దానిని తీసి పారేస్తాం. అంతేకానీ, దాచుకోలేం కదా. అలాగే, మన శరీరం కూడా అంతే. - శ

సృష్టికర్తే అసలు సంస్కర్త!

సృష్టికర్తే అసలు సంస్కర్త!

స్వార్థానికి మరోపేరు మనిషి అని ఊరకే అనరు. దీనికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక కథ ఒకటి ఉపనిషత్తుల్లో కనిపిస్తుంది. భగవంతుడు సృష్టి చేసిన త

నర్మద పరిక్రమ

నర్మద పరిక్రమ

ఏవీ శాశ్వతం కావు!(గత సంచిక తరువాయి) పై రెండు సందర్భాల్లో ఒక దాన్ని ఉంచుకోవాలన్న తపన ఉంది. ఆ యువతి డైమండ్ నెక్లెస్‌ను, బ్రాహ్మణ

భగవంతుణ్ణి ఏం కోరుకోవాలి?

భగవంతుణ్ణి ఏం కోరుకోవాలి?

దేవుణ్ణి ఎవరు ఏదైనా కోరుకోవచ్చునని అనుకొంటారు. ఏది నిజమైన, సవ్యమైన కోరిక? స్వీయాత్మకు ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంలో తప్పు లేదు. ఆ తర

ధర్మమార్గమే శ్రేయస్కరం

ధర్మమార్గమే శ్రేయస్కరం

అగ్నిని ఆశ్రయించి 33,342 తత్వాలున్నాయి. వాటిని తెలుసుకొని మానవులు సకల కార్యాలను సిద్ధింపజేసుకోవాలె. విద్వాంసులైన వారంతా పవిత్ర హ